Voit itse lisätä ja muuttaa sisältöä muokkaa-painikkeiden avulla

Ennen tallennusta suositellaan ottamaan kopio muokkausruudusta (ctrl-a -> ctrl-c)

 Olet itse vastuussa tämän teoksen käytöstä aiheutuvista vahingoista Lue lisää.

Hirsiseinän kengittäminen

Wikikko - kansan taitopankkista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Yleistä[muokkaa]

Alimpien hirsien uusimista sanotaan kengittämiseksi. Tämä aiheutuu esimerkiksi maahan painumisesta, multiaisrakenteesta joissa puuta ei ole eristetty kosteutta vastaan. Ylempänä seinässä olevien hirsien vaihto on työläämpää.

Materiaali[muokkaa]

Jos hirsiä joudutaan uusimaan, tuoretta puuta vain alimpaan hirsikertaan, muualle vanha ja kuiva hirsi (painuminen vähäisempää, ei mahdollisesti houkuttele tuholaisia). Vanhan mallista höylähirsiprofiilia voi olla vaikea löytää, mutta useat sahat höyläävät mallin mukaan.

Välineitä[muokkaa]

 • Pullotunkki

Valmistelu[muokkaa]

Mahdollinen vuorilaudoitus täytyy purkaa ainakin osittain hirsien uusimisen ajaksi.

Alimman hirsikehän uusiminen[muokkaa]

Seinän nostaminen[muokkaa]

Vaihtoehto 1[muokkaa]

 • Sivuseinien alle tehdään vahvat peräänantamattomat kannatuspilarit kivestä noin metrin päähän nurkista. Ei ikkunan alle!
 • Kummankin sivuseinän alimpaan hirteen tehdään kolo sahaamalla alin hirsi kahdesta kohtaa poikki.
 • Koloon asennetaan pullotunkki, jonka avulla hirsikehää nostetaan. Tai vahva pölkky, joka kiiloilla kiristetään tervettä hirttä vastaan. Kiila vahvaa puulajia, 10 cm leveä, 4-6 cm paksu. Kiiloja käytetään useita ettei kiilat luista pois lyötäessä ja kiristyminen tapahtuu varmemmin.
 • Tunkki korvataan vakaammalla puisella tuella, esim. hirrenpätkällä. Samalla voidaan myös kohottaa seiniä tarpeen mukaan.

Vaihtoehto 2[muokkaa]

 • Tuetaan esimerkiksi följareiden alle asennettavilla väliaikaisilla tuilla.

Hirsien asentaminen[muokkaa]

 • Poistetaan vanha päätyhirsi ja sivuhirsien pätkät.
 • Jos vanhasta hirrestä poistetaan vain laho osa, on jatkos tehtävä hammaslapaliitoksena, koska alimmat hirret sitovat koko runkoa
 • Rakennuksen nurkkakivien korkeudet ja kantavuus tarkistetaan. Tehdään nurkkien alle uusi perustus tarvittaessa.
 • Päätyyn tulisi saada seinänmittainen hirsi estämään rakennuksen leviämistä.
 • Uudet päätyhirsi ja sivuhirsien pätkät sovitetaan ylempään hirteen ja tehdään nurkkaliitokset. Sovitetaan paikoilleen ensin alustavasti, jotta ylemmän hirren muoto saadaan piirrettyä varolla sen selkään. Nurkkasalvokset veistetään vanhojen salvosten mukaisiksi.
 • Hirren ja perustuskiven väliin laitetaan koivun tuohta estämään kosteuden siirtyminen kivestä puuhun. Nurkka täytetään kivenkiiloilla ja vipuamalla tukevaksi oikeaan kohtaan.
 • Saumat ja varaukset tilkitään vanhaa tilkettä vastaavalla tilkkeellä.
 • Sivuseinien alahirsiin tehdään sahaamalla lukkoliitos, jotta alimmasta hirsikehästä tulee sitova. Jatkos ei saa osua väliseinän risteyskohtaan.
 • Rakennuksen toinen pääty kengitetään samalla tavalla.
 • Tuet poistetaan sivuhirsien kohdalta ja vaihdetaan sivuhirret. Pitää kuitenkin varmistaa, että väliaikaisia tukia on riittävästi vielä tässä vaiheessa esimerkiksi väliseinien alla lähellä sivuhirttä risteyskohdassa ja keskellä seinää pitkässä rakennuksessa.
 • Sivuseinien puuttuvat hirret sovitetaan ylähirsiin ja lukkoliitoksiin.
 • Lopuksi liitoskohdat tuetaan alta kivillä. Kun hirren keskellä on lukituskieleke, alla tukikivi ja yllä rakennuksen paino, eivät hirren osat pääse myöhemmin erkanemaan toisistaan ja eivät vuoda lämpöä.

Pohjana oleva juttu on luettavissa Koneviestistä 13/1999.

Paikkaus[muokkaa]

Hirsirungon lahonneita kohtia, joilla ei ole kantavaa merkitystä, voidaan korjata paikkaamalla. Ikkunoiden alapuoliset lahonneet osat voidaan korjata hirrenpätkillä, sormijatkosta käyttäen. Vuoratussa rakenteessa lahot hirret voidaan korvata myös muulla puurakenteella, tällöin väli täytetään esim. puukuitueristeellä. Pintalahojen paikkaukset tehdään loveamalla laho puuaines hirrestä pois. Paikkana käytetään hyvälaatuista vanhaa kuivaa puuta. Saumat yritetään hävittää luonteviin paikkoihin ja ne tehdään siten, ettei sadevesi jää saumaan. Toisiaan vasten tulevat puupinnat kannattaa tervata ennen kiinnittämistä. Vanha hirrenpää murenee jolloin pää on kaulaan asti poissa tai sydänpuu jää jäljelle. Uusi hirrenpää tehdään vuolemalla vanha tapiksi, johon kiinnitetään uusi tai päinvastoin upottamalla uusi tapillinen vanhaan tehtyyn reikään. Jos kaulaosa huono, uusitaan koko salvosrakenne tai tuetaan sisänurkkiin asetetuilla pystypuilla ja pulteilla, tämän jälkeen yleensä koteloidaan nurkka pystylaudoituksin. Huonokuntoiset nurkat voi vuorata laudoituksella. Väriero voidaan tasoittaa vesiliukoisin petsivärein.