Voit itse lisätä ja muuttaa sisältöä muokkaa-painikkeiden avulla

Ennen tallennusta suositellaan ottamaan kopio muokkausruudusta (ctrl-a -> ctrl-c)

 Olet itse vastuussa tämän teoksen käytöstä aiheutuvista vahingoista Lue lisää.

EU-tuet

Wikikko - kansan taitopankkista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Elippu.jpg

EU-ohjelmat painottavat aluelähtöisyyttä: kehittämistoimenpiteillä kannustetaan maaseudun asukkaita yrittäjyyteen ja yhteistyöhön sekä uudenlaisten ratkaisujen etsimiseen. Ohjelmien keskeisenä tavoitteena on vähentää alueiden välisiä kehityseroja. Kehittämisen pääpainopisteet ovat maa- ja metsätalouden vahvistaminen, maaseutualueiden kilpailukyvyn lisääminen sekä ympäristön ja maaseutuperinnön säilyttäminen.


2000-2006[muokkaa]

Lisäksi EU rahoittaa 2000-2006 neljää ns. yhteisöaloitetta. Yksi niistä on maaseudun kehittämisohjelma LEADER+. LEADER+ rahoittaa paikallisia maaseudun kehittämishankkeita. Periaatteena on, että maaseudun asukkaat päättävät itse kotiseutunsa kehittämisestä. Toimien suunnittelusta ja täytäntöönpanosta vastaavat paikalliset toimintaryhmät, jotka muodostuvat maaseudun paikallisista yhteisöistä ja kuntien edustajista.

EU-rahoituksen osuus ja hankkeen kotimainen julkinen rahoitus ja hakijan omaa rahaa.


2007-2013[muokkaa]

Euroopan unionissa alkaa vuonna 2007 uusi maaseutupolitiikan ohjelmakausi.

  • Suomeen laaditaan yksi kansallinen maaseudun kehittämisstrategia ja
  • kaksi maaseudun kehittämisohjelmaa: Manner-Suomen ja Ahvenanmaan.
  • ohjelmassa on neljä toimintalinjaa. Ne sisältävät toimenpiteet, joilla painopisteitä käytännössä toteutetaan.
    • Kolmanteen toimintalinjaan kuuluvat mm. maaseutuelinkeinojen monipuolistaminen ja kehittäminen maatiloilla ja muissa maaseudun mikroyrityksissä, maaseutumatkailun kehittäminen ja maaseudun palveluiden ja kylien kehittäminen.
    • Neljänteen toimintalinjaan (Leader-toimintatapa) kuuluu paikallisten toimintaryhmien toiminta em. linjojen mukaisesti sekä ryhmien alueiden ja valtioiden välinen yhteistyö.
  • Täysin uusia toimenpiteitä ohjelmassa ovat muun muassa tuet elintarvikkeiden jalostukseen, eläinten hyvinvointiin sekä maaseudun mikroyritysten kehittämiseen.
  • Ohjelmakaudella 2007-2013 maaseudun kehittämistä rahoitetaan EU:n uudesta maaseuturahastosta eli Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (EMR).

4. toimintalinja - Leader -toimintatapa[muokkaa]

Toteuttaa alhaalta ylös- periaatteen mukaisesti paikallisista tarpeista lähtevää maaseudun strategista ja systemaattista kehittämistä, joka tuottaa kullekin maaseutualueelle täsmäratkaisuja työ- ja toimeentulomahdollisuuksien parantamiseksi. Leader-toimintatapa on koko maassa käytössä. Leader-toimintatapa käynnistetään Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman kaikilla toi-mintalinjoilla.

Koota ja aktivoida uusia ihmisiä ja toimijaryhmiä maaseudun kehittämistyöhön sekä tiedottaa kehit-tämismahdollisuuksista. Vahvistaa maaseudun paikallisyhteisöjä ja parantaa asukkaiden elinoloja, elämänlaatua ja elinympäristöä.

Kehittää kansalaisyhteiskunnan ja julkisen hallinnon yhteistyötä ja luoda uusia toimintatapoja. Parantaa maaseudun asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Verkostoida ja luoda erilaisten toimijoiden välistä yhteistyötä paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Verkostojen kautta leviää uusi innovatiivisia ratkaisuja ja osaamista, jotka kas-vattavat maaseudun toimijoiden kilpailukykyä.

Lähteet[muokkaa]

www.lande2000.fi
Maa- ja metsätalousministeriö
Suomen Kylätoiminta Ry

Euroopan naapuruus- ja kumppanuusinstrumentti ENPI[muokkaa]

European Neighbourhood and Partnership Instrument. Suomen ja Venäjän välinen EU-rahoitteinen rajat ylittävä yhteistyö siirtyy vuosina 2007-2013 Euroopan naapuruus- ja kumppanuusinstrumentti ENPI:n piiriin. Aikaisemmin ulkorajayhteistyötä on toteutettu Interreg- ja naapuruusohjelmien puitteissa.

Suomea näistä raja-alueen ENPI-ohjelmista koskevat Suomen ja Venäjän väliset rajat ylittävän yhteistyön ohjelmat (Kolarctic, Euregio Karelia ja Kaakkois-Suomi-Venäjä) sekä tuleva Itämeri-ohjelma, johon sisällytetään komission mukaan ENPI-osio.

Ulkorajayhteistyö perustuu ENPI- ja IPA-asetuksiin, joiden valmistelua koordinoi Suomessa ulkoasiainministeriö.

Karelia ENPI CBC -ohjelma-alue[muokkaa]

Karelia ENPI CBC –ohjelma (European Neighbourhood and Partnership Instrument, cross border cooperation) jatkaa vuosina 2007-2013 rajan ylittävää yhteistyötä, jota on aiemmin toteutettu Interreg II ja III A Karjala -ohjelmissa sekä Euregio Karelia naapuruusohjelmassa. Karelia ENPI tulee olemaan yksi kolmesta Suomen ja Venäjän rajalla toteutettavasta ohjelmasta. Sen ohjelma-alueeseen kuuluvat Kainuu, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Pohjanmaa sekä Karjalan tasavalta.

http://www.kareliaenpi.eu

Kaakkois-Suomi - Venäjä -ohjelma-alue[muokkaa]

Kolartic -ohjelma-alue[muokkaa]

Lähteet ja linkit[muokkaa]

Eurooppa-tiedotus
Ulkoasiainministeriö
Sisäasiainministeriö
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/enpi-cross-border/index_en.htm