HUOM! Voit itse lisätä ja muuttaa sisältöä muokkaa-painikkeiden avulla

 Olet itse vastuussa tämän teoksen käytöstä aiheutuvista vahingoista Lue lisää.

Verotus

Kohteesta Wikikko - kansan taitopankki
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Arvonlisävero

Käännetty verovelvollisuus

Arvonlisäverotuksessa verovelvollinen on yleensä tavaran tai palvelun myyjä. Käännetty verovelvollisuus tarkoittaa sitä, että verovelvollinen tavaran tai palvelun myynnistä on myyjän sijaan ostaja. Käännetyn verovelvollisuuden tavoitteena on pienentää vilpillisestä toiminnasta johtuvaa arvonlisäveromenetystä.

Tarkistettavaa verotuspäätöksestä

Kiinteistön myyminen

Kiinteistöä myytäessä syntyneestä luovutusvoitosta maksetaan veroa. Tästä luovutusvoitosta saa vähentää mm. myyntikulut ja remonttikulut. Nämä ilmoitetaan "ysi lomakkeella". Saattaa kuitenkin olla niin että verottaja ei ole kuitenkaan huomioinut näitä kuluja. Ota lomaketta täyttäessäsi kopio siitä ja säästä kuitit liittyen em. kuluihin. Jos verotuspäätöksessä ei ole huomioitu, käy verotoimistossa oikaisemassa kuittien kanssa.

Työkorvaus

  • Työstä maksettava korvaus, jota ei katsota palkaksi. Esimerkiksi yhdistyksen maksama korvaus jäsenelle, joka on tehnyt yhdistyksen kirjanpidon.
  • Työkorvauksen maksaja maksaa ainoastaan ennakonpidätys verottajalle ja korvauksen työn tehneelle työkorvauksen saajalle. Ei tarvitse maksaa esim. työnantajan sosiaaliturvamaksua.
    • Jos saaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin, työkorvauksen saaja maksaa itse ennakonpidätyksen.
    • Suorituksen saajalla työkorvausta ei veroteta palkkana vaan liike- tai ammattitulona taikka henkilökohtaisena ansiotulona. Jos työkorvauksen saaja on yhteisö (esimerkiksi oy, osk, yhdistys, säätiö ja yhteisetuus) tai yhtymä (ay, ky), työkorvauksesta toimitetaan 13 %:n ennakonpidätys. Luonnollisten henkilöiden (esimerkiksi liikkeen- ja ammatinharjoittajien) saamasta työkorvauksesta ennakonpidätys toimitetaan verokortin mukaan.
  • Jos työn suorittaja tarjoaa palvelujaan julkisesti, hänen voidaan katsoa olevan yrittäjän asemassa.
https://www.palkka.fi/Ohjeet/Ohje/y/114
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48037/palkka-ja-tyokorvaus-verotuksessa/
https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/yrityksen-elinkaari/palkansaaja_vai_yrittaja/tyo_tai_kayttokorvau/

Verohallinnon kotisivut

Verohallinnon sivuilla on paljon ajantasaista verotietoa.

Verohallinto eli www.vero.fi ja Esittelysivu ja Esittelyvideo

Sanasto

Syventävät ohjeet