HUOM! Voit itse lisätä ja muuttaa sisältöä muokkaa-painikkeiden avulla

 Olet itse vastuussa tämän teoksen käytöstä aiheutuvista vahingoista Lue lisää.

Kirjanpito

Kohteesta Wikikko - kansan taitopankki
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Yleistä[muokkaa]

Kirjanpito lankeaa monesti pienessä yhdistyksessä jollekin maallikolle. Tehtävä ei välttämättä ole vaikea, mutta vaatii kokonaishallintaa. Tässä kirjanpitoon liittyviälä sivulla on tarkoitus käydä läpi kirjanpidon tekemistä, on kyseessä sitten yhdistys, pieni yritys tms. jolta kirjanpitoa velvoitetaan. Esimerkkinä on kalastuskunta.

Sivusto saattaa sisältää virheitä, korjaathan jos ymmärrät asiaa! 

Muita aiheeseen liittyviä sivuja[muokkaa]

Henkilökohtainen kirjanpito ja budjetointi
Kokous. Sivulla on ohjeita kokouksen pitämisestä.
Yhdistys. Sivulla on ohjeita yhdistyksen sihteerin tehtävistä kutsuista, esityslistoista, pöytäkirjoista.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971336 Ajantasainen kirjanpitolaki
http://www.kirjanpitofoorumi.com Apua kirjanpitoon liittyvissä asioissa.

Pikavinkkejä[muokkaa]

       Tilin nimi
––––––––––––––––––|––––––––––––––––––
      debet | kredit
       per | an
rahan käyttäminen | rahan lähde
   tilille pano | tililtä otto
     veloitus | hyvitys

Debet kohtaan merkitään kun tilille laitetaan jotain
Kredit kohtaan merkitään kun tililtä otetaan pois jotain
Pankkitilille tullut raha on debit ja pankkitililtä lähtevä raha on kredit. 
 • Kirjauksissa debit ja kredit menee aina tasan.
 • Tiliotteeseen voidaan merkitä kunkin tapahtuman perään tili, jota kyseinen tapahtuma koskee. Merkintä voi olla esimerkiksi pankkitilinumero / kohdetilinumero tai pelkästään kohdetilinumero koska on selvää että toinen on pankkitili.
 • Lahjoitukset, jäsenmaksut, osallistumismaksut, keräykset ja myyjäiset ovat yhdistyksessä varainhankintaa. Varsinaisesta toiminnasta syntyy varsinaisen toiminnan tuottoja. Avustukset ovat esimerkiksi kunnalta.
 • Omaisuus jakautuu vaihto-omaisuuteen ja käyttöomaisuuteen.
  • Vaihto-omaisuus on kauppatavaraa, valmiita tavaroita, raaka-aineita ja muita tarvikkeita.
  • Käyttöomaisuus on pysyvään pidempään käyttöön tarkoitettua omaisuutta verrattuna vaihto-omaisuuteen. Käyttöomaisuutta on esim. maa-alue, arvopaperi, rakennus, kone, patentti, soramonttu.
   • Verotuksellinen jako on kulumaton ja kuluva käyttöomaisuus.
    • Kulumaton käyttöomaisuus ei kulu käytössä. Esim. maa-alue, arvopaperi. Näistä ei pääsäännön mukaan tehdä vähennyksiä, esim. poistoja. Vähennys tehdään vasta siitä luovuttaessa.
    • Kuluva käyttöomaisuus kuluu käytössä. Esim. rakennus, kone, patentti, soramonttu. Näistä tehdään poistoja vuosittain suunnitelman mukaan.
   • Käyttö-omaisuus jakaantuu aineettomaan ja aineelliseen.
    • Aineetonta käyttöomaisuuta on esim. toimilupa, patentti, lisenssi, tavaramerkki. Pääsääntö on, että aineeton poistetaan tasapoistoina.
    • Aineellista käyttöomaisuutta on esim. maa-alue, rakennus, kiinteistö, kone, kalusto. Pääsääntö on, että aineellinen poistetaan menojäännöspoistoina.
 • Kts. http://www.ksl.fi/9-yhdistyksen-talous-ja-kirjanpito
 • Tilinpäätös sisältää yleensä: sisällysluettelon, taseet (vastaavaa, vastattavaa), tuloslaskelmat, liitetiedot, kirjanpitokirjojen luettelon, tositteiden lajit, tositteiden säilytystavan, tilinpäätöksen allekirjoitukset, tilinpäätösmerkinnän.
 • Tilinpäätöserittelyt sisältää yleensä: sisällysluettelon, tase-erittelyt, tase-erittelyiden liitteet (esim. inventaario). Tämä ei sisälly viralliseen tilinpäätökseen ja se on ei-julkista tositeaineistoa.
 • Yhdistys saa lahjoituksena tavaroita tai rahaa.
  • Tee inventaario lahjoitushetkellä. Käytä tavaran hankinta-arvoa tai nykyarvoa, jos tavaran nykyarvo on alhaisempi kuin hankinta-arvo. Lajittele tavarat käyttöomaisuuteen ja vaihto-omaisuuteen. Jos esimerkiksi yhdistys jatkaa yhtymän tavaroilla, tavarat muodostavat aloittavan taseen eli oman pääoman, jonka voi kirjata yhdistyksen perustamispäivälle. Syötä käyttöomaisuus ja vaihto-omaisuus omille tasetileilleen.
  • Kirjaa toimenpiteestä yhdistyksen toimintakertomukseen selostus samoin kuin tositteelle.
  • Tee vaihto-omaisuuden inventaario vuoden viimeinen päivä. Tee kirjaus onko varaston arvo suurentunut tai pienentynyt.
  • Määrittele käyttöomaisuudelle poistomenetelmä ja poistoprosentti. Tee poistokirjaus heti kirjausvuonna ja sitten vuosittain.
 • Virheen oikaisu seuraavana vuonna. Korjataan seuraavana vuonna omaan pääomaan (edellisten tilikausien voitto/tappio) Kts. http://www.kirjanpitofoorumi.com/viewtopic.php?t=875
 • Siirtovelat tulisi maksaa pois mahdollisimman pian.
 • Tositenumeroita ei voi muuttaa jälkikäteen, mutta tositteiden tapahtumien tietoja voi. Korjausmerkinnät tulisi jäädä näkyviin.

Kirjausperusteet[muokkaa]

Esimerkki: Yritys A ostaa tuotteen yritykseltä B. A tekee tilauksen 1.7.2020, B muodostaa laskun 1.8.2020, A maksaa laskun 1.9.2020 ja tuote toimitetaan 1.3.2021. Yritysten tilikausi on 1.1. - 31.12.

Laskuperuste[muokkaa]

 • Esimerkki: A ja B kirjaavat 1.8.2020 eli laskupäivämäärän mukaan.

Maksuperuste (tilinpäätösperuste)[muokkaa]

 • Esimerkki: A ja B kirjaavat 1.9.2020 eli maksupäivänä.
 • Maksupäivä määrää kirjauksen eli kirjanpito on sidottu tilisiirtoon.
 • Kulu syntyy rahan lähtiessä pankkitililtä. Ts. pankkitilin saldo vähenee ja kyseisen kulun tili kasvaa.
 • Myynti syntyy rahan tullessa pankkitilille. Ts. pankkitilin saldo kasvaa ja kyseinen myyntitili vähenee.
  • Myynnin arvonlisävero maksetaan myynnistä maksetun rahan tullessa pankkitilille. Arvonlisäverolain mukaan liikevaihto on oltava alle 500 000 euroa.
 • Tilikauden vaihtuessa maksuperusteinen kirjanpito on oikaistava suoriteperusteiseksi ellei kyseessä ole yksityinen elinkeinonharjoittaja (tmi). Ts. maksamattomat laskut lisätään kirjanpitoon tilikauden viimeiselle päivälle.

Suoriteperuste[muokkaa]

 • TARKENNETTAVA TÄMÄ ?Esimerkki. A kirjaa oston toimituspäivän mukaan 1.3.2021.?
 • Kulu tai myynti kirjataan kirjanpitoon sen syntyessä, ostohetkellä tai myyntihetkellä, tarkemmin luovutushetkenä ja vastaanottohetkenä. Myyntilaskut lisätään kirjanpitoon lasku luotaessa.
 • Jaksottaminen: Kohdistaminen eri tilikausille tilinpäätöksen yhteydessä. Maksamatta oleva tulo kirjataan tuottona tuloslaskelmassa, myyntisaamisena taseessa.
 • Ostolaskussa lasku kirjataan kulutilin debit-puolelle tuloslaskelmaan ja ostovelkaan kredit-puolelle taseeseen. Kun ostolasku lopulta maksetaan, kirjataan ostovelkaan debit-puolelle ja pankkitilille kredit-puolelle. Tällöin lasku katoaa ostovelka-tililtä.
 • Myyntilaskussa lasku kirjataan myyntitilin kreditiin tuloslaskelmaan ja myyntisaamisten debetiin taseeseen. Kun asiakas maksaa myyntilaskun, kirjataan myyntisaamisten kreditiin ja pankkitilin debitiin. Tällöin lasku katoaa myyntisaamiset-tililtä.
 • Yrityksellä on jatkuvasti saatavilla ajantasainen raportti liiketoiminnasta.

Tilinpäätöksen ja hallinnon tarkastaminen[muokkaa]

Tilit tarkastava henkilö tarkastaa myös hallinnon riittävässä laajuudessa, kyseessä ei siis ole pelkästään kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastus.

 • Tarkasta ainakin seuraavat asiat tilinpäätöksestä:
  • Toiminnan-/tilinntarkastus on annettu tarkastettavaksi vähintään sen mukaan mitä yhdistyksen säännöissä sanotaan.
  • Hallitus on allekirjoittanut tasepaperin. Hallituksen tai johtokunnan allekirjoitukset. Huom! hallitus allekirjoittaa taseen ennen toiminnan-/tilintarkastusta.
  • Tuloksesta ja taseesta on tuloste (raportti), josta näkyy kyseisen tarkistettavan vuoden lukemat ja sen vieressä edellisen vuoden lukemat vertailua varten.
  • Pankkitilin saldo 31.12.20xx täsmää kyseisen joulukuun tiliotteen saldon kanssa.
  • Tuloksen ja taseen yli/alijäämä on sama tulos- ja taselaskelmassa eli luku on täsmälleen sama.
  • Vastaavaa ja vastattavaa täsmää eli luku on sama.
  • Siirtosaamisissa tilierittelyssä lukee keneltä velat ovat tai siirtoveloissa kenelle on velkoja.
  • Yhdistyksen vuosikokouksen pöytäkirja tai pöytäkirjat kyseiseltä vuodelta ovat allekirjoitetut ja asianmukaiset. Kokoukset ovat olleet sääntöjen mukaisia (esim. päätäntävalta).
  • Hallituksen pöytäkirjat ovat allekirjoitetut kyseiseltä vuodelta ja kokoukset ovat olleet sääntöjen mukaisia.
  • Jäsenluettelo sisältää kaikki yhdistyksen jäsenet ja myös uudet liittyneet jäsenet. Jäsenen nimi ja kotipaikka vähintään.
  • Allekirjoitetaan toiminnan-/tilintarkastuskertomus

Hallituksen tehtäviä[muokkaa]

Tähän mitä hallituksen on otettava huomioon ja esitettävä ennen tilinpäätöksen viemistä yleiselle kokoukselle.

 • Hallitus allekirjoittaa kokonaisuudessaan taseen ennen sen toimittamista toiminnan-/tilintarkastajalle. Allekirjoitukseen riittää niiden henkilöiden allekirjoitus, jotka ovat olleet läsnä kokouksessa, joka päättää asiasta ja on päätösvaltainen. Ts. kaikkien hallitusten jäsenten ei tarvitse allekirjoittaa tilinpäätöstä.

Osuuskunta[muokkaa]

 • ...Esitetään vuosikokoukselle tappion kirjaamista edellisten vuosien voitto/tappio -tilille...?

Kirjaamisen apuvälineet[muokkaa]

Kirjanpito-ohjelmat[muokkaa]

Maksullisia monipuolisia ohjelmistoja on tarjolla runsaasti. Näissä on lukuisia toimintoja, joilla kirjanpidon voi hoitaa mallikkaasti ja helposti vuodesta toiseen.

Maksulliset[muokkaa]

 • Anders Manager, http://www.andersmanager.fi, on suomalainen automatisoitu laskutusohjelma. Ohjelma toimii verkossa ja sen saa käyttöön ilmaiseksi. Veloitukset käytön mukaan.
 • Datamike kirjanpito, laskutus, http://www.datamike.com, on suomalainen kirjanpito, laskutus, varastonhallinta ja palkanlaskenta -ohjelma.
 • Hansa World myy suomenkielistä kirjanpito-ohjelmaa nimeltä Books (entinen First Office). Siitä on sekä Mac että Windows versiot. Tase-erittely on heikko ja sisältää bugeja. Asiakaspalvelu hyvin vaihtelevaa.
 • Zervant, http://www.zervant.com/fi/index.php, on selaimella toimiva helppo kirjanpito- ja laskutusohjelma, jolla hoituu myös tuntikirjaus ja joka on erityisesti suunniteltu toiminimien ja pienyrittäjien tarpeisiin. Ohjelmaan sisältyy myös tuntikirjausta helpottavat ilmaiset sovellukset iPhonelle ja Androidille. Laksutuspuoli on maksullinen, mutta ominaisuutta pääsee kokeilemaan ilmaiseksi kuukauden ajan eikä kokeilu velvoita ostamaan. Vaikka kokeilujakson jälkeen haluaisi käyttää vain kirjanpitopuolta säilyy tämä täysin ilmaisena.
 • lisää tähän mainoksesi aakkosjärjestyksen mukaisesti tai hyvä vinkki ohjelmasta.

Maksuttomat[muokkaa]

 • Tilitin, http://helineva.net/tilitin, on ilmainen kirjanpito-ohjelma Windows-, Linux- ja Mac OS X -käyttöjärjestelmille. Toimii Javalla (2018). Hyvä kirjanpito-ohjelma, jolla esimerkiksi yhdistysten kirjanpidot hoituvat hyvin vuodesta toiseen.
  • Hakemistossa Library/Application Support/Tilitin olevaa .sqlite -nimistä kyseisen yhdistyksen tms. tiedostoa voi vapaasti siirtää ainakin Mac-laitteesta toiseen.
  • Vuodenvaihdos: Tee tosite 2011 Peruspääoma kredit ed. tilikauden ylijäämä - 2251 Edellisten tilikausien ylijäämät debet Edellisten tilikausien ylijäämä. Näin "nollaat" edellisen vuoden tasetilin.
 • Gnucash, http://www.gnucash.org, on monipuolinen ohjelma, joka kelpaa niin yksityishenkilön kuin pienen yrityksenkin kirjanpitoon. Monialustainen: Linux, Windows, Mac OS X. Esittely: http://linux.fi/wiki/GnuCash
 • Holli, http://www.elepal.fi/arkisto/toimisto/holli.html, on yksinkertainen kirjanpito-ohjelma, jonka käyttö on Tappio-ohjelman kaltaista ja ohjelma pystyy lukemaan Tappion tiedostoja.
 • Tappio, http://www.lahdenniemi.fi/jussi/tappio, on yksinkertainen ohjelma, joka vaatii mm. vuosien välisen vertailun erikseen. Windows. Sivulla myös valmiita tilikarttoja eri tarpeisiin.

Vihkot[muokkaa]

Paperikaupoissa ja tavarataloissa on myytävänä kirjanpitoon käytettäviä vihkoja. Myös tyhjä paperi tai tietokoneen tekstinkäsittelyohjelma ja/tai taulukkolaskentaohjelma käy pohjaksi.

Tase[muokkaa]

Jos tuloslaskelma sisältää yhden vuoden aikana tapahtuvat liiketoimet ja se alkaa nollasta kunakin tilikautena, tase on se laskelma, jolla tietyt tilit siirtyvät tilikaudesta toiseen ja niihin tehdään muutoksia esim. tuloslaskelman kautta.

 • Vastaavaa: Taseessa vastaavaa kertoo omaisuuden määrän. Eli koneet ja kaluston, vaihto-omaisuuden, saamiset, siirtosaamiset, pankkisaamiset (talletukset), käteisvarat (kassa) yms.
 • Vastattavaa: Taseessa vastattavaa kertoo mm. velkojen määrän. Eli peruspääoma, siirtovelat yms.
 • Taseen loppusumma saadaan kun lasketaan yhteen omapääoma ja vieraspääoma.

Tulos[muokkaa]

 • Tulos kertoo sen paljonko kuluneen tilikauden on tuottojen ja kulujen erotus. Lisäksi siinä huomioidaan isojen kalustehankintojen vuosittaiset poistot, jolloin em. saadaan tuotto. Tämän jälkeen siinä huomioidaan korkotulot ja korkomenot sekä avustukset, jolloin saadaan tilikauden tulos. Se voi olla voitollinen eli ylijäämäinen (+) tai tappiollinen eli alijäämäinen (-). Tulos on nk. vastattavaa.

Esimerkki kirjanpidon kulusta kalastuskunnassa[muokkaa]

Uusi tilikausi ja tilikartta[muokkaa]

 • Perusta uusi tilikausi antamalla sille nimi ja ajankohta, joka on yleensä 1.1 - 31.12.20xx
 • Asenna tarkoitukseen sopiva valmis tilikartta malleista ja lisää siihen tarpeen mukaan uusia tilejä oikeisiin kohtiin. Seuraavana vuonna uutta tilikautta perustettaessa aikaisempia samoja tilejä kannattaa pyrkiä käyttämään.
  • Vastaavia tilejä: Pankkitili, Käteisvarat jne.
  • Vastattavaa tilejä: Edell. tilik. ylijäämä/alijäämä, Tilikauden ylijäämä/alijäämä jne.
  • Tulos tilejä Pankkikulut, Kokouskulut, Kirjanpitokulut, Matkakulut, Jäsenmaksutulot, Jäsenmaksut, Korko- ja osinkotuotot, Onnittelut, Arpa- ja juhlatulot jne.

Alkusaldojen siirtäminen[muokkaa]

 • Jos ohjelma ei siirrä niitä automaattisesti edelliseltä tilikaudelta tai aloitat uudella ohjelmalla, joudut lisäämään ne käsin.
 • Lisää ensimmäisenä edellisen vuoden alkusaldot, jos niitä on, tilikohtaisesti.
  • Alkusaldot ovat eri tilien saldoja, jotka siirtyvät edelliseltä vuodelta. Niissä siis on jokin summa tai ne ovat 0,00. Lähtökohtaisesti tasetilin saldot siirtyvät vuodesta toiseen. Jos vaihdat kirjanpito-ohjelmaa kesken vuoden, joudut siirtämään myös tuloslaskelman tilejä.
  • Siirrettäviä alkusaldoja voivat olla esimerkiksi pankkitili, kassa (käteiskassa), yli/alijäämä edelliseltä vuodelta, oma pääoma, siirtovelat. Muuten tilit voivat olla vuosikohtaisia eli lähtevät aina nollasta joka vuosi.
  • Ne nähdään esimerkiksi pääkirjasta tilien kohdalta.
  • Syötetään kohtaan Debet jos saldo on plussaa ja kredit jos tilin saldo on minuksella, kredit luvun eteen laitetaan tarvittaessa minus-merkki (esim. -150,50).

Oma pääoma[muokkaa]

Oma pääoma muodostuu kun lisätään tilikauden alussa, esim. 1.1, olleeseen edelliseltä vuodelta periytyneeseen omaan pääomaan edellisen vuoden tilikauden tulos, jolloin saadaan uusi oma pääoma, joka taas siirtyy seuraavalle vuodelle pohjaksi. Tämä pitää tehdä useissa kirjanpito-ohjelmissa tositteella:

2011 Peruspääoma Kredit <edellisen tilikausien ylijäämät summa>
2251 Edellisten tilikausien ylijäämät Debet <summa>

Tapahtumien syöttäminen[muokkaa]

 • Tulosta pankin tiliotteet ja lähde käymään niitä läpi vuoden alusta alkaen.
 • Syötä tositteista päivämäärä, vapaamuotoinen lyhyt seloste josta selviää tapahtuma ja rahan liikkeet.
 • Sekä Debet että Kredit puolelle pitäisi tulla nolla. Eli tosite menee aina nollaan. On joitakin tapauksia että tilit eivät ole tasan, mutta menevät jokatapauksessa tasan kun kaikki tilit lasketaan yhteen.
 • Jos pankkitililtä otetaan 100 euroa eli kredit 100, niin se pitää "käyttää" johonkin muuhun tiliin tai useampaan tiliin. Esimerkiksi lehtimaksut debet 100.
 • Jos pankkitilille on tullut suoritus debet 100, niin tili mistä se on tullut, esim. Kalastuslupamaksut kredit 100.
 • Kirjaa kalastuskunnan kohdalla kalastuslupamaksut, kalastusmerkit ja kredit-merkintöinä omille tileillensä ja sitten debet-merkintänä kassaan, koska lupamyyjät niitä kassaan käteisenä usein keräävät. Myöhemmin kassasta pankkiin. Jos kalastuslupamyyjät ja valvojat saavat palkaksi ilmaisen kalastuslupamaksun, kirjaa se pelkkänä debet-merkintänä palkkio-tilille.
 • Tiliotteen läpikäynnin jälkeen kirjaa mahdollinen kassa eli käteisvarat, varaston muutokset, poistot, lahjoitukset,

Tarkistus[muokkaa]

 • Kirjauksien pitää olla kaksinkertaiset, joten jokaisella kirjauksella pitää olla lähtötili ja kohdetili tai kohdetilejä.

Tulosta[muokkaa]

 • Tositteen voi tulostaa, johon niitataan esim. tositteet kiinni.
 • Päiväkirja
 • Pääkirja
 • Tuloslaskelma eriteltynä
 • Taselaskelma eriteltynä
 • Tilikartta
 • Tilien saldot
 • Kalastuskunnan kohdalla valmistele myös toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus

Kirjanpidon kirjoituspohjia[muokkaa]

Yleiset yhdistyksille ja pienyrityksille[muokkaa]

Kalastuskunnat[muokkaa]

 • Lupalaskentataulukko. Taulukkoon voit sijoittaa kolmen lupamyyjän myymät hoitomaksut, kalamerkit ja viehe yms. luvat. Sekä tilityksen ja mahdollisen etuoikeuden lupamyyjille ja valvojille kalastusluvan suhteen. Siirtää summat sopiville tileille ja tulosteen voi liittää kirjanpitoon.
 • Kalastuskunnan tilikartta.

Viivästyskorko[muokkaa]

(korko-% x pääoma x pv) / (100 x 360)
 • Esimerkiksi 27.12.2012 -30.12.2012 = 4 päivää, pääoma 100 euroa, korko-% 8: r = (8 x 100 x 4) / (36000)